- Copyright -

OnlineXS

COPYRIGHT NOTICE

 

 

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot OnlineXS, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij OnlineXS.

OnlineXS behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.


De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij OnlineXS.

 

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OnlineXS is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.